112
112

KLIC


Ko kličete na številko 112, povejte:

 • KDO kliče
 • KAJ se je zgodilo
 • KJE se je zgodilo
 • KDAJ se je zgodilo
 • KOLIKO je ponesrečencev
 • kakšne so POŠKODBE
 • kakšne so OKOLIŠČINE na kraju nesreče (požar, nevarne snovi, poškodovane plinovodne ali druge napeljave... )
 • kakšno POMOČ potrebujete.


Ob klicu na številko 112 regijski center samodejno pridobi podatke o telefonski številki in lokaciji kličočega. Pogovor kličočega z operativcem v regijskem centru za obveščanje in reševalci se snema. Podatke hranijo 6 mesecev. Zloraba klica na 112 ter znamenj za pomoč in nevarnost je kazniva.SMS

Na številko 112 lahko pošljemo tudi krajše sporočilo (SMS) v sili.

Ko pošljete SMS v sili na številko 112:

 • V sporočilno polje vpišite kaj se je zgodilo.
 • Vpišite vrsto pomoči, ki jo potrebujete (medicinska pomoč, gasilci, policija,...).
 • Preverite vpisane podatke, jih po potrebi popravite in pošljite.
 • Poslani besedilni klic se izpiše na računalniku v najbližjem Centru za obveščanje. Operaterja nanj opozori zvočni signal. Ob prevzemu klica se operaterju prikaže posredovano sporočilo in približna lokacija pošiljatelja.
 • Operater pisno odgovori na vaš klic v sili. Njegov odgovor oziroma dodatna vprašanja se izpišejo na zaslonu vašega telefonskega aparata.Na prejeto sporočilo lahko odgovorite, lahko pošljete dodatne informacije ali pa ga zaključite. Klic lahko zaključi tudi operativec v regijskem centru. Podatek o tem, ali je klic zaključen in kdo ga je zaključil, se izpiše na vašem telefonu in na zaslonu računalnika v Centru za obveščanje.
Sponzorji

MAMO Klimatizacije d.o.o.

Naš dom d.o.o.

Jožef Klavžar

Vlasta Gostiša Mrak

Romana Langenvalter


Namenitev dohodnine

Vsi, ki oddajajo dohodninsko napoved v Sloveniji, lahko do 0,5 % odmerjene dohodnine namenijo nevladnim organizacijam. Na podlagi Zakona o dohodnini je Vlada Republike Slovenije v letu 2007 sprejela Uredbo o namenitvi dela dohodnine za donacije, tako lahko 0,5 % odmerjene dohodnine namenite tudi PGD Idrija, za kar bomo hvaležni.


Oddaja obrazca je preprosta in je možna osebno ali po pošti, kot tudi elektronsko preko spletnega obrazca. Obrazec je potrebno oddati do 31. decembra leta, za katerega se dohodnina odmerja.


več